Serwis regałów

Powstałe uszkodzenia systemów składowania mogą być wynikiem złego montażu, uszkodzeń mechanicznych bądź nieprawidłowej eksploatacji regału. Uszkodzenia niejednokrotnie zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie i wymagają pilnego przeprowadzenia czynności serwisowych. Najczęstszymi usterkami wymagającymi prowadzenia prac serwisowych są uszkodzenia mechaniczne: słupów, skratowań, odbojnic i belek ryglowych.

Wykonujemy prace związane z serwisem regałów magazynowych polegające na wymianie uszkodzonych elementów. Zlecone nam prace przeprowadzamy na podstawie raportu z przeglądu okresowego regału, przeglądu bieżącego bądź bieżących uwag i zaleceń klienta.

Zawsze po zakończeniu prac serwisowych kontrolujemy regał pod względem odchyleń od pionu, a następnie przy pomocy klucza dynamometrycznego sprawdzamy połączenia śrubowe.

Zapraszamy do współpracy !!!